Missie en visie

Missie

De Wiekslag is een school waar kinderen uit Rijswijk en omgeving in een kleinschalige, veilige setting betekenisvol onderwijs op maat wordt geboden. De school besteedt veel aandacht aan diversiteit en probeert op die manier ‘er uit te halen wat er in zit’; op de Wiekslag gaan we uit van wat kinderen kùnnen en we denken dus vanuit kansen en mogelijkheden. Samen met ouders wordt de onderwijsbehoefte van kinderen in kaart gebracht. Zo biedt de school alle kinderen de kans om zich samen in kleine groepen te ontwikkelen en verantwoordelijk te worden voor het eigen leerproces.

Visie

De Wiekslag is een school

 • waar we ons bewust zijn van de functie van de school binnen het dorp
 • waar je geholpen wordt tot je ’t snapt (differentiatie)
 • waar verschillen erkend worden
 • waarin respectvol met elkaar omgegaan wordt
 • waar sprake is van eigenaarschap en waar leerlingen dus vrijheid hebben in werkkeuze
 • leerlingen om kunnen gaan met uitgestelde aandacht
 • waar een doorgaande lijn SEO wordt gehanteerd en waar sprake is van een schoolbrede aanpak op dat terrein
 • waar thematisch gewerkt wordt
 • waar op flexibele werkplekken wordt gewerkt door leerlingen
 • waar je fouten mag herstellen
 • waar talenten van kinderen tot ontwikkeling mogen komen
 • waar rust heerst om tot leren te komen
 • leerlingen weten wat er van ze verwacht wordt
 • waar we inspelen op en gebruik maken van elkaars kwaliteiten
 • waar leerkrachten zich verantwoordelijk voelen voor alle kinderen op school

Facebook