Klachtenregeling

Samen met de ouders wordt gestreefd de kinderen op De Wiekslag zo goed mogelijk te begeleiden in hun ontwikkeling. Toch kan het voorkomen dat ouders het niet eens zijn met de school. Veelal is de leerkracht of daarna de directeur het eerste aanspreekpunt. Er kunnen ook situaties ontstaan waarbij het prettiger is om met iemand anders binnen de school of zelfs daarbuiten te praten. Op onze school is Marieke Lindenborn de interne vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is, na de leerkracht het eerste aanspreekpunt voor zorgen over schoolse situaties: bijvoorbeeld (cyber)pesten, intimidatie, roddelen, discriminatie, agressie, enz. Om klachten van ouders zo goed mogelijk te behandelen, heeft stichting BasisBuren een klachtenregeling. Klachtenregeling-BasisBuren-20220101 Hierin is o.a. te lezen dat stichting Basisburen is aangesloten bij de : Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)Gebouw Woudstede Zwarte Woud 2 3524SJ UtrechtT: 030 – 280 9590 E: info@onderwijsgeschillen.nl

 

Facebook