Belangrijke data

Maandag 2 september                         eerste schooldag                                                alle groepen

Vrijdag 27 september                           Schoolontbijt                                                       alle groepen

Woensdag 2 oktober                            Start kinderboekenweek                                   alle groepen

Dinsdag 15 oktober                              Algemene ouderavond 19:30                           alle groepen

Maandag 21 oktober t/m vrijdag 25 oktober herfstvakantie                                        alle groepen

 

Maandag 4 november                          Koffieochtend  

Vrijdag 15 november                            Versieren school Sinterklaas                                     alle groepen

Maandag 25 november t/m donderdagavond 28 november voortgangsgesprekken       alle groepen

Woensdag 4 december                         Sinterklaasviering                                            alle groepen

Vrijdag 6 december                              Opruimen versiering, versieren Kerst                alle groepen

Woensdag 18 december                       Portfolio mee                                                  alle groepen

Donderdagavond 19 december             Kerstviering, kinderen middag vrij                    alle groepen

Maandag 23 december t/m vrijdag 3 januari kerstvakantie                                         alle groepen

 

Maandag 13 januari t/m vrijdag 17 januari adviesgesprekken                                       groep 8

Woensdag 5 februari                                Koffieochtend

Vrijdag 21 februari                               Studiedag team, leerlingen vrij                        alle groepen

Maandag 25 februari t/m vrijdag 28 februari voorjaarsvakantie                               alle groepen

 

Vrijdag 6 maart                                    Rapport mee                                                   alle groepen

Maandag 9 maart t/m donderdagavond 12 maart rapportgesprekken                           groep 1t/m7

Vrijdag 20 maart                                  Pannenkoekdag                                                           alle groepen

Woensdag 8 april                                 Paasviering                                                      alle groepen

Donderdag 9 april                                Studiedag team, leerlingen vrij                        alle groepen

Vrijdag 10 april                                                Goede vrijdag, leerlingen vrij                           alle groepen

Zondag 12 en maandag 13 april                       Pasen, leerlingen vrij                                       alle groepen

Woensdag 15 donderdag 16 april         AMN Eindtoets                                                groep 8

Vrijdag 24 april                                     Koningsspelen                                                 alle groepen

Maandag 27 april tot en met vrijdag 8 mei meivakantie                                                          alle groepen

 

Maandag 18 mei                                  Koffieochtend

Donderdag 21 en vrijdag 22 mei           Hemelvaart, leerlingen beide dagen vrij                       alle groepen

Vrijdag 29 mei                                     Studiedag Basisburen, leerlingen vrij               alle groepen

Zondag 31 mei en maandag 1 juni        Pinksteren, leerlingen vrij                                alle groepen

Dinsdag 16 juni t/m donderdag 18 juni     AMN aansluiting                                           groep 7

Woensdag 24 juni                                Schoolreisje                                                     alle groepen

Maandag 29 juni t/m vrijdag 3 juni            Pre adviesgesprekken groep 7                                groep 7

Vrijdag 3 juli                                        Rapport mee                                                   alle groepen

Maandag 6 juli t/m donderdagavond 9 juli rapportgesprekken                                      alle groepen

Woensdag 8 juli                                   Studiedag team, leerlingen vrij                        alle groepen

Vrijdag 10 juli                                       Ouderbedankmoment                                     alle groepen

Dinsdag 14 juli                                     Afscheid groep 8                                              groep 8

Woensdag 15 juli                                 Eindfeest                                                         alle groepen

Donderdag 16 juli                                 Continurooster tot 14:00 uur                           alle groepen

Vrijdag 17 juli                                       Start vakantie                                                  alle groepen

          

 

Facebook