Externe Contacten

KDV Buitenpret

De voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang wordt verzorgd door Buitenpret.

Hieronder het inschrijfformulier voor de TSO.

Inschrijfformulier lunch basisschool De Wiekslag 2017

Inspectie

Het basisonderwijs in deze regio wordt begeleid door de rijksinspecteur. Ongeveer één keer per jaar bezoekt de inspecteur onze school en dient ons van advies. De inspecteur is belast met de controle op de Wet op het Primair Onderwijs.

De jeugdgezondheidszorg op de basisschool

Samen met school en ouders volgt de afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD

Gelderland-Zuid de ontwikkeling en gezondheid van de leerlingen tijdens de schoolperiode. Bij de afdeling JGZ werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten en logopedisten.

Veerle Gerlinde Marjolein Edwin Anne

Logopedische screening

Alle kinderen worden door de logopedist gezien als ze 5 jaar zijn. De ouders van de betreffende kleuters krijgen van te voren bericht.De logopedist beoordeelt de spraak, de taal, de stem, het mondgedrag en of het kind goed hoort en luistert. Na dit onderzoek informeert de logopedist de ouders en de leerkracht over het resultaat en of verdere logopedische hulp gewenst is.

Gezondheidsonderzoeken

Alle kinderen van 5-6 jaar en van 10-11 jaar krijgen een oproep voor een gezondheidsonderzoek.

De doktersassistente kijkt of het kind goed ziet, hoort, groeit en beweegt. Het kind hoeft zich voor het onderzoek niet uit te kleden.

Voorafgaand aan het onderzoek bespreekt de jeugdarts of jeugdverpleegkundige de kinderen met

de leerkracht. Ouders krijgen een brief met informatie, twee vragenlijsten om in te vullen en de folder ‘Jeugdgezondheidszorg, onderzoeken op de basisschool’.

De doktersassistente houdt een praatje in de klas om de kinderen op het onderzoek voor te bereiden. Ouders kunnen op eigen verzoek bij de screening aanwezig zijn, maar moeten hier dan zelf een afspraak voor maken via het planbureau: (088) 144 73 00 (ma. t/m vr. van 09.00 tot 16.00 uur) of via planningjgzrivierenland@ggdgelderlandzuid.nl.

De doktersassistente controleert alle 7-8 jarige kinderen op lengte en gewicht. Ook hiervan krijgen ouders bericht als hun kind aan de beurt is.

Spreekuur op school

Als uit het onderzoek van de doktersassistente blijkt dat een kind extra aandacht nodig heeft, ontvangen de ouders een uitnodiging voor het spreekuur van de jeugdarts of de jeugdverpleegkundige. Tijdens dit spreekuur is er voldoende tijd voor extra onderzoek en het bespreken van vragen en zorgen.

Het is ook mogelijk om zelf een afspraak te maken voor het spreekuur. Bijvoorbeeld als de ouder vragen heeft, twijfelt of het kind goed groeit of als er zorgen zijn op school of thuis. Een afspraak maken kan via (088) 144 73 00(maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur) of via planningjgzrivierenland@ggdgelderlandzuid.nl. Het spreekuur vindt plaats op school.

Vaccinaties

In het kalenderjaar dat het kind 9 jaar wordt, ontvangt het kind automatisch een oproep voor twee prikken (vaccinaties): één tegen Difterie, Tetanus en Polio (DTP) en één tegen Bof, Mazelen en Rode Hond (BMR). Op 12-jarige leeftijd ontvangen de meisjes een uitnodiging voor een vaccinatie tegen baarmoederhalskanker (HPV).

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

De afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD is een van de kernpartners van de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) in Rivierenland. Ook bij een CJG kunt u terecht voor vragen rondom opvoeden en opgroeien. Zie voor meer informatie en het aanbod van het CJG in uw gemeente http://www.cjgrivierenland.nl. Ouders, opvoeders en jongeren kunnen ook via info@cjgrivierenland.nl en via (088) 001 77 00 hun vragen stellen.

Vertrouwenspersoon

Op onze school is Laura van Wijk de interne contactpersoon. De contactpersoon is het eerste aanspreekpunt voor zorgen over schoolse situaties: bijvoorbeeld (cyber)pesten, intimidatie, roddelen, discriminatie, agressie, enz. De interne contactpersoon is een laagdrempelig aanspreekpunt op school en werkt bij een zorgmelding zonodig samen met de coördinator van de externe vertrouwenspersonen van de GGD, Mariëlle Hornstra.

Informatie

Heeft u een vraag, wilt u advies, een afspraak maken of meer informatie over de jeugdgezondheidszorg? Neemt u dan contact op met de GGD. De afdeling JGZ is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00-16.00 uur: (0344) 69 87 45 of via jgzrivierenland@ggdgelderlandzuid.nl.

Op de website http://www.ggdgelderlandzuid.nl vindt u meer informatie over de dienstverlening van de GGD en vindt u folders over opvoeden en opgroeien.

http://www.ggdgelderlandzuid.nl/jeugdenopvoeden

GGD Gelderland Zuid, vestiging Tiel

Bezoekadres: J.S. de Jongplein 2, 4001 WG TIEL

(088) 144 73 00

Postadres: Postbus 1120, 6501 BC NIJMEGEN

Nieuwsbrief

Bekijk hier de laatste nieuwsbrief

Facebook