Diversen

Afscheid van groep 8

Het afscheid van groep 8 wordt meestal gepland op de laatste dinsdag voor de zomervakantie. Zie nieuwsbrief voor nadere informatie. De donderdag en vrijdag voor aanvang van de zomervakantie heeft groep 8 al vrij.

Computers

In alle groepen werken de kinderen op de computer of Ipad. We gebruiken daarbij voornamelijk programma’s die een aanvulling zijn op onze methodes. De computers zijn aangesloten op het netwerk.
Vanaf de groepen 5/6 wordt het steeds belangrijker dat kinderen zelf leren waar ze informatie kunnen vinden en hoe ze die moeten gebruiken. De kinderen maken daarbij steeds meer gebruik van de computer. T.a.v. het gebruik van computer en internet hebben we duidelijke afspraken gemaakt met de kinderen middels een zgn. internetprotocol.

Sinds het schooljaar 2015-2016 wordt er vanaf groep 4 gewerkt op de Snappet.

Fietsen

Kinderen mogen op de fiets naar school.
De school aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het zoekraken en/of beschadigen van fietsen buiten de gebruikelijke momenten dat er op het plein toezicht is.

Fotograaf

Jaarlijks, meestal in april, worden alle kinderen gefotografeerd; zowel klassikaal maar ook apart en met broertjes en/of zusjes. Over data en tijden wordt u geïnformeerd via de nieuwsbrief.

Godsdienstonderwijs

Op de donderdagmorgen worden er godsdienstlessen gegeven. De lessen zijn niet verplicht en worden gegeven aan de groepen 3/4 en 5/6/7/8.
Aangenomen wordt dat u geen bezwaar heeft tegen het bijwonen van de lessen door uw kind. Mocht dit echter wel het geval zijn, dan kunt u dit laten weten. De kinderen van ouders die bezwaar hebben tegen de godsdienstlessen krijgen een vervangende opdracht door de groepsleerkracht.

Gym- en spellessen

Het is gewenst dat de kinderen gymkleding dragen tijdens de les. Het dragen van gymschoenen is verplicht. Gymkleding dient regelmatig gewassen te worden. Kleuters dragen geen gymkleding, wel gymschoenen, liefst zonder veters!

Pauze
Iedere morgen is er voor de kinderen gelegenheid iets te eten en/of te drinken. Een appel, boterham of een gezond hapje en een afsluitbare beker melk is voldoende. Maandag, dinsdag en donderdag zijn de fruitdagen. Op woensdag en vrijdag mag ook een koek meegenomen worden. Natuurlijk mogen de kinderen op alle dagen een gezonde lekkernij meenemen.
Snoepen tijdens de schooluren is niet toegestaan.

Huiswerk

Uw kind krijgt wellicht huiswerk mee. Dat kan zijn vanwege achterstand in leertempo of noodzakelijke extra hulp. Tevens is het de bedoeling dat de kinderen langzaam aan vertrouwd raken met het uitvoeren van een taak zonder dat de leerkracht er bij is. Bovendien leren ze plannen en eventueel een agenda te gebruiken. Als kinderen na groep acht naar het voortgezet onderwijs gaan, weten ze al hoe dat werkt.
Een goede schooltas is in dit geval het behoud van boeken en schriften.

Kerstfeest

In de week voor de kerstvakantie is er een kerstviering. Informatie volgt via de nieuwsbrief.

Sporttoernooien

Daar waar het rooster het toelaat neemt de school deel aan sporttoernooien. Ruim voor de toernooien kunnen de kinderen zich opgeven. We spelen dan in schoolverband.

Parkeren bij school

De schooluitgang voor de kleuters bevindt zich op een wel zeer ongelukkige plek: een T-splitsing van wegen.
Het in- en uit laten stappen van kinderen en het wachten totdat de school uitgaat kan risico’s opleveren voor het verkeer en de kleuters. Naast de schooluitgang is voldoende uitstap- en wachtgelegenheid. Laat ons daarom risico’s uit de weg gaan.
Werk mee aan de veiligheid rondom de school! Parkeren kunt u optimaal bij de sporthal.

Schoolplan

Hierin worden de uitgangspunten van het werken met kinderen en het doel dat de school met het onderwijs en de opvoeding wil bereiken, beschreven. De bedoeling van het schoolplan is ook het beleid voor de komende vier jaar vast te stellen.

Verkeersproef

De kinderen uit groep 6/7/8 doen in april en mei theoretisch en praktisch verkeersexamen. Het praktijkgedeelte vindt plaats in Maurik.Dit doen we eens in de drie jaar.

 

Nieuwsbrief

Bekijk hier de laatste nieuwsbrief

Facebook