De Positie van de School

schoolgebouwWIEDe Wiekslag is de enige basisschool in het dorp Rijswijk. De school staat midden in het dorp, naast de kerk. Om de school ligt een tweetal speelterreinen, één voor de kleuters en één voor de groepen 3 t/m 8. Ook ligt er naast de school een openbare speeltuin, waarvan de leerlingen gebruik mogen maken op de momenten dat er sprake is van toezicht door een leerkracht.
Het aantal leerlingen van de school is vrij constant en ligt rond de 40 leerlingen. Het team bestaat momenteel uit 4 leerkrachten, 2 onderwijsassistenten, 1 intern begeleider en 1 directeur. De directeur is onder andere belast met de dagelijkse gang van zaken.

De Wiekslag is één van de dertien scholen van BasisBuren. Het is een zelfstandige stichting waarvan het bestuur wordt gevormd door een Raad van Toezicht. De dagelijkse leiding van de organisatie is in handen van de algemeen directeur.

Nieuwsbrief

Bekijk hier de laatste nieuwsbrief

Facebook