Groep 4/5/6

Welkom op de pagina van groep 4/5/6!

Allereerst vinden we het leuk dat u een kijkje komt nemen op de pagina van groep 4-5-6 van OBS de Wiekslag. Wij zijn een leuke combinatiegroep met 18 leerlingen en krijgen alle dagen van de week les van juf Sharina. We hebben het heel gezellig met elkaar en kunnen ook veel van en met elkaar leren.

Wij hebben heel veel variatie in de vakken die we aangeboden krijgen. We willen jullie even kort indruk geven. Bij taal en spelling werken we met de methode Taal Actief. Dit maken we op de Chromebook. Dit is heel fijn, want we kunnen meteen zien wat we heel goed en fout doen. Hierdoor kan de juf ons ook extra snel helpen. Ook kan de computer zien welke doelen we al goed kunnen en welke we nog kunnen verbeteren. Hier kunnen we dan nog extra mee oefenen.

Bij het rekenen werken we ook op een Chromebook. Alleen werken we hierbij met de methode Wereld in getallen 5. Ook hier kunnen we meteen zien wat er goed of minder goed gaat, kan de juf ons snel helpen en kunnen we extra oefenen met de onderdelen die we lastig vinden. 

Op onze school werken we ook met de methode Alles-in-1. Dit krijgen de leerlingen van groep 5 en 6 samen met de leerlingen van groep 7 en 8. Hierbij werken we aan de zaakvakken:  aardrijkskunde, geschiedenis, techniek en natuur. We mogen hier veel bij samenwerken.

Bij begrijpend en technisch lezen zijn we gestart met de nieuwe methode Atlantis. Ook hier mogen we veel bij samenwerken, werken we met de juf, maar is er ook ruimte om alleen te werken. 

Uiteraard mogen we iedere dag even lekker naar buiten en krijgen we vakken, zoals handvaardigheid, muziek, schrijven, topografie, verkeer, etc. Gym en godsdienst krijgen we zelfs van echte vakdocenten.

We hebben het heel erg leuk in onze klas en we proberen er iedere dag weer een feestje van te maken. We zorgen ervoor dat we aan het einde van de dag allemaal hard gewerkt hebben, iedereen tevreden is en met een grote glimlach naar huis gaat.

We hopen dat jullie een indruk hebben gekregen hoe het er bij ons aan toe gaat.

Facebook