Groep 1/2/3

 

Welkom op de pagina van groep 1/2/3!

Groep 1/2/3 bestaat aan de start van dit schooljaar uit 14 leerlingen en heeft twee juffen. Op maandag, donderdag en vrijdag is juf Wanda er, en op dinsdag en woensdag juf Carolien. 

We hebben een gezellige klas en hebben veel te leren, in zowel de kleutergroep als in groep 3! 

Met de leerlingen van groep 1 en 2 werken we met de Leerlijnen van Parnassys. Aan de hand van de doelen van deze Leerlijnen bieden we reken-, taal-, motorische en sociaal emotionele lessen/kringen en activiteiten aan.
Daarnaast hebben we natuurlijk ook uitdagende hoeken voor het spelend leren; zoals de bouwhoek, huishoek en lees/taalhoek. Ook hebben we veel ontwikkelingsmateriaal en een fantastisch schoolplein met veel buitenspeelgoed.  Natuurlijk mogen de leerlingen van groep 3 hier ook mee spelen wanneer ze klaar zijn met hun lessen.

De leerlingen van groep 3 leren vanaf het begin van het schooljaar lezen, spelling, schrijven en rekenen.
Leren lezen en spelling doen we aan de hand van de methode Lijn 3. We leren nieuwe letters en woorden door het woord samen te lezen, te hakken en plakken, en zelf te lezen. De nieuwe letters hangen op een mooi bord in de klas, zodat iedereen kan zien wat we al geleerd hebben. Met de schrijflessen leren we deze letter op de goede manier en netjes te schrijven
Rekenen doen we aan de hand van de methode Wereld In Getallen 5. We leren de getallen van 0 t/m 10 te herkennen en te schrijven, maar we leren ook rekenen met de stippen van een dobbelsteen en leren we wat meer en minder is.

Verder werken we op De Wiekslag met individuele leerlingonderwijskaarten. Op de leerlingonderwijskaart worden alle onderwijsbehoeften (pedagogisch en didactisch), interventies, doelen en resultaten, evaluaties en input van ouders beschreven.
Doordat wij kleine groepen hebben, hebben wij de mogelijkheid om onderwijs op maat aan te bieden.

Wist u verder dat:
We ook met Chromebooks werken
We veelzijdig ontwikkelingsmateriaal hebben
We een verfbord hebben
We een knutselhoek met veel knutselmaterialen hebben
We dagelijks gaan buitenspelen op ons prachtige speelplein.
We iedere week op donderdag gaan gymmen. Deze gymlessen worden gegeven door een vakleerkracht gym, meester Eric
Groep 3 iedere week op vrijdag Godsdienstles heeft. Deze lessen worden ook gegeven door een vakleerkracht, juf Sandra

 
U bent altijd welkom om bij ons te komen kijken!

Vriendelijke groeten,
Juf Carolien en juf Wanda
                                 

Facebook